AUTEURSRECHTEN
In toepassing van de internationale verdragen en akkoorden die bepalingen omvatten inzake de bescherming van de auteursrechten is het u verboden om de gegevens, de presentatie of de structuur van deze website te reproduceren voor elk gebruik dat geen privégebruik is en om die gegevens, presentatie of structuur te verkopen, te verspreiden, uit te geven, uit te zenden, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of mee te delen, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plan International België.

Deze website is gerealiseerd door iRaiser.

Hij werkt op basis van opensourcesoftware (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).